Танцово изкуство

Кратко представяне на програмата:

Обучението по музика в Нов Български Университет има 21 годишна история и се осъществява от Департамент "Музика" с голям брой видни творци в музикалната област. Обучението е индивидуално. Студентът бива стимулиран да търси своята творческа идентичност чрез активност и професионално присъствие на различни сцени - опери, концертни зали, телевизии, радиа. Състоянието на традиционното музикално образование в България подготвя специалисти по тясна специализация предимно в изпълнителската практика. НБУ дава възможност за обучение по тясна интердисциплинарна специализация според изискванията на социалната практика, предлага обучение по професионални интереси. Художествено-творческите прояви на преподаватели, студенти и дипломанти от департамент "Музика" представляват едно внушително присъствие на българските и международни сцени, звукозаписни студия, научни форуми, конкурсни журирания и лауреатски звания. Преподавателите от департамент "Музика" работят успешно върху реализацията на Международни проекти, които са финансирани от наши и чужди сдружения и фондации с цел популяризиране на българската музикална култура - изпълнителско изкуство и композиторско творчество и създаване реални контакти за по-нататъшни съвместни проекти в областта на образованието, научните изследвания и обмена на студенти между различните ВУ. Департамент "Музика" пръв в България прави обучение по оперна режисура и съвременен музикален театър.

прочети още
Танцово изкуство

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Хореография на модерния танц
Специалност: Танцово изкуство
Квалификация: магистър по модерна хореография

Специализация: Хореография на българския фолклорен танц
Специалност: Танцово изкуство
Квалификация: магистър по българска фолклорна хореография и режисура

Практики:

Програмата е практически насочена с възможност за обмен с Европейски образователни институции.

Международна мобилност:

Програмата има широк спектър от договори в по програма "Еразъм", както и с професионални институции и организации.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата студенти са придобили знания и умения:

- в областта на музикознанието и музикалната култура, музикалната теория и история, танцовото изкуство, българската народна хореография;

- в изпълнителско и интерпретаторско танцово изкуство в съвременната хореография, режисура и фолклор;

- за преподавателска работа в специализирани учебни заведения (музикални училища, колежи, фолклорни изкуства, хореографски училища и др.);

- за администрирането и ръководството на разнородни изпълнителски колективи.

- за режисирането на шоу програми, проекти и продукции.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Департамент, предложил програмата:

Музика