Изкуството от стъкло и керамика в архитектурата

Кратко представяне на програмата:

Основната привлекателност е симбиозата между изкуство (стъкло и керамика) и архитектурата и обратно; завършилите програмата ще получат и отлична практическа подготовка и на базата на добра и теоретична подготовка; профилът на кандидат студентите са бакалъври от програми по изкуства и магистри по архитектура от НБУ и други ВУЗ-ове.

прочети още
Изкуството от стъкло и керамика в архитектурата

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Изобразително изкуство - керамика и стъкло
Квалификация: магистър по стъкло и керамика

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите получават образователна и професионална квалификация магистър по изкуства (художник, дизайнер); работа в областта на дизайна, вътрешната архитектура, изобразителното и приложното изкуство, рекламата и стъкларската индустрия.

Дипломиране:

Магистърска теза (реализиране на проект в материал)

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите получават образователна и професионална квалификация магистър по изкуства (художник, дизайнер); работа в областта на дизайна, вътрешната архитектура, изобразителното и приложното изкуство, рекламата и стъкларската индустрия.

Департамент, предложил програмата:

Изящни изкуства