Българската култура между глобализма и националната идентичност

Кратко представяне на програмата:

Предлаганата магистърска програма се явява естествено продължение на бакалавърската програма "Българска културна история и музей". В нея студентите ще задълбочат придобитите вече знания и умения в насока на най-важните тенденции в културата през съвременността. Програмата е ориентирана към специфичната проблематика на културите по българските земи, защото те винаги са се развивали в условията на дихотомията "свое -чуждо". В дискусиите по време на лекции студентите ще трябва да потърсят своя отговор на проблема "глобализация - национална идентичност". Департаментът притежава добре подготвени свои специалисти, които ще съставят ядрото на преподавателския екип.

Програма с подобна насоченост не се среща в учебните планове на българските висши училища.

прочети още
Българската култура между глобализма и националната идентичност

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Култура и изкуство
Квалификация: магистър - културолог

Практики:

Програмата предлага практики и стажове в следните институции, с които има сключени договори: Национален исторически музей, Регионален исторически музей (РИМ) Враца и Община Враца, Археологически музей - Созопол, Археологически музей - Несебър и Община Несебър, РИМ Шумен и Община Шумен, Художествена галерия - Смолян и Община Смолян, РИМ Казанлък, РИМ Сливен, РИМ Хасково и Община Хасково, Художествена галерия - Сливен, Национална художествена галерия, Национална галерия за чуждестранно изкуство, Софийска градска художествена галерия.

Международна мобилност:

По европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" с университети в Дания, Франция, Германия (2), Австрия, Швейцария, Полша.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата познават историята на културата и изкуството - Антична, Средновековна, Нова и Съвременна. Те ще са усвоили знания за:

- културния трансфер на паметници на културата

- експертна оценка на артефакти и произведения на изкуството;

- връзки с преса, радио и телевизия и др.;

- концепиране, организиране и осъществяване на изложби в страната и чужбина;

- разработка и изпълнение на културни проекти;

- преподавателската дейност по история на културата;

- оперативна критика, организация на музейни фондове и експозиции;

- изучаването и опазването на българското културно наследство.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата имат възможност за професионална реализация като:

- уредници в археологически, исторически и художествени музеи;

- експертни оценители на произведения на културата и изкуството в аукциони, художествени галерии, музеи и антиквариати;

- куратори на изложби в страната и чужбина;

- автори и редактори в културни редакции и издателства, в пресата и електронните медии;

- специалисти и мениджъри в културни институции - културни домове, читалища, организации с нестопанска цел, други управленски структури в областта на културата;

- експерти, ангажирани с изучаването и опазването на българското културно наследство.

Департамент, предложил програмата:

Изкуствознание и история на културата