Музикален театър и танц

Кратко представяне на програмата:

Обучението по музика в Нов български университет има 21 годишна история и се осъществява с голям брой видни творци в музикалната област. Обучението е индивидуално. Студентът бива стимулиран да търси своята творческа идентичност чрез активност и професионално присъствие на различни сцени - опери, концертни зали, телевизии, радиа. НБУ дава възможност за обучение по тясна интердисциплинарна специализация според изискванията на социалната практика, предлага обучение по професионални интереси.

Програмата предлага специализирано обучение в областите: оперна режисура, съвременна хореография, българска народна хореография и съвременен музикален театър.

прочети още
Музикален театър и танц

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Оперна режисура
Квалификация: магистър по оперна режисура

Специализация: Хореография на модерния танц
Квалификация: магистър по модерна хореография

Специализация: Хореография на българския фолклорен танц
Квалификация: магистър по българска фолклорна хореография и режисура

Практики:

Програмата има договори с професионални институции и организации, което е допълнително предимство за обучаващите се в нея.

Международна мобилност:

Програмата има широк спектър от договори в по програма "Еразъм", както и с професионални институции и организации.

Компетенции на завършилите програмата:

Програмата е с практическа насоченост. Завършилите програмата студенти са придобили знания и умения:

- в областта на музикознанието и музикалната култура, музикалната теория и история, танцовото изкуство, българската народна хореография;

- в изпълнителско и интерпретаторско танцово изкуство в съвременната хореография, режисура и фолклор;

- за преподавателска работа в специализирани учебни заведения (музикални училища, колежи, фолклорни изкуства, хореографски училища и др.);

- за администрирането и ръководството на разнородни изпълнителски колективи.

- за работа като оперни режисьори в музикални институции и продукции;

- за режисирането на шоу програми, проекти и продукции.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Професии и възможни заемани длъжности: танцьор, хореограф, специалист танцово изкуство, танцов художествен ръководител, хреограф-режисьор, режисьор на оперни постановки, лежисьор на музикални продукции, постановчик на шоупрограми и мюзикъли, на риалити формати.

Департамент, предложил програмата:

Музика