Експресивна терапия при лица с комуникативни нарушения

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към подготовка на специалисти по експресивна терапия на лица с комуникативнии емоционално-поведенчески нарушения. Магистърската програма "Експресивна терапия при лица с комуникативни нарушения" предлага специализиран начин за използване на творческия процес във всички изкуства като мотивиращ фактор за комуникация, себеизразяване и развитие на личността.

Обучението в програмата е ориентирано както към конкретни терапевтични интервенции, програми, основни и алтернативни методи на терапия и използване на арт техники, така и към овладяване на особеностите на психичното състояние при лица с комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения.

Изучаваните и представени терапевтични подходи са базирани на практики, основани на доказателства.

Извънаудиторните учебни форми включват проекти, практически и научни семинари, стажове.

Програмата предлага подготвителен семестър за кандидати без завършена бакалавърска степен в областта на психологията и езиковата и речева патология.

прочети още
Експресивна терапия при лица с комуникативни нарушения

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

По преценка на приемната комисия кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителен модул.