Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Кратко представяне на програмата:

Програмата обхваща всички аспекти на предприемачеството, иновациите и технологичното управление на съвременните компютърни и комуникационни технологии. Аспектите на организацията на управление на знания, проектното финансиране за иновации, предприемачеството в електронните медии и телекомуникационни оператори, аспектите на съвременните иновационни технологии, реализация на инвестиционни и технологични проекти в телекомуникациите и компютърните технологии. Програмата има една специализация:

- Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Програмата предлага надграждащ семесър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" в направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.