Цивилизациите на Евразия

Кратко представяне на програмата:

Исторически, икономически и културно България е неразривно свързана с Евразия. Индоевропейците идват от общата прародина, която се разполага между Урал и Каспийско море, а траките принадлежат към тази културна и езикова група. Като иконография, стил и семантика изкуството на древна Тракия е неотделимо от сферата на евразийската художествена традиция, с която поддържа преки политически и културни контакти. Римският период, който следва традициите на елинизма, отново става обединяващо поле, в което се срещат гръко-римската и източната култури. През епохата на миграциите европейската култура е изцяло под влиянието на Изтока - преселващите се народи носят със себе си особеностите на културите на Иран, Китай и Централна Азия. След тях прабългарите поставят основите на нова държава, която като структура и цивилизация се опира на източния модел. Православието също показва силни културни връзки с Изтока. Самата Европа се самоосъзнава като зависима от Евразия с твърдението "*Ex Oriente lux*".

Предлаганата магистърска програма предлага възможност за продължение на бакалавърската програма "Българска културна история и музей". Програмата е ориентирана към специфичната проблематика на културите по българските земи

в контекста на връзките изток - запад, важни за историята на цялата европейска култура. Преподавателският екип е съставен предимно от преподаватели в департамента и от изявени лектори от Русия и от други български научни и образователни институти.

Програмата ще бъде подпомогната от Фондация "Тракия" чрез осигуряване на 10 пълни стипендии за обучение.

прочети още
Цивилизациите на Евразия

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.