Българската култура между глобализма и националната идентичност

Кратко представяне на програмата:

Предлаганата магистърска програма се явява естествено продължение на бакалавърската програма "Българска културна история и музей". В нея студентите ще задълбочат придобитите вече знания и умения в насока на най-важните тенденции в културата през съвременността. Програмата е ориентирана към специфичната проблематика на културите по българските земи, защото те винаги са се развивали в условията на дихотомията "свое -чуждо". В дискусиите по време на лекции студентите ще трябва да потърсят своя отговор на проблема "глобализация - национална идентичност". Департаментът притежава добре подготвени свои специалисти, които ще съставят ядрото на преподавателския екип.

Програма с подобна насоченост не се среща в учебните планове на българските висши училища.

прочети още
Българската култура между глобализма и националната идентичност

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.