Вградени компютри (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата е с практическа насоченост в областта на вградените компютърни системи. Успешното проектиране на вградени системи предполага системен подход, който на свой ред изисква ориентация на обучението, различна от тази в традиционните компютърни науки. Съдържанието и структурата на учебните курсове отразяват последните тенденции в проектирането и приложението на вградени системи. Програмата включва и два курса по Софтуерни архитектури, разработени от Institute for Software Research към университета Carnegie Mellon University.

Обучението се провежда изцяло на английски език.

Програмата предлага подготвителен блок за кандидати от други области.

прочети още
Вградени компютри (на английски език)

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават базисни познания и умение в областта на:

- основните математически понятия;

- основните приложения и характеристики на вградените системи;

- методите за проектиране на цифрови системи;

- компютърните архитектури и операционните системи;

- микроконтролерите като основни компоненти за изграждане на вградени системи;

- съставяне и разчитане на несложни компютърни програми.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.