Организационна и социална психология

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага специализирана подготовка по проблемите на човешкото поведение в работна и социална среда. Фокусът е върху взаимодействието между организациите и хората, които работят в тях/или с тях с цел повишаване на тяхната ефективност. Извеждат се допирните точки на социалната и организационната психология, акцентирайки върху социално психологическите процеси в трудовите и граждански организации. Друга отличителна черта на програмата е изучаването и разбирането на организационните процеси от различни перспективи - на индивидуално, групово и организационно равнище.

Програмата има практическа насоченост - освен задълбочени теоретични познания, тя включва и провеждането на реални изследвания и практически упражнения, като по този начин подготвя студентите да развиват и прилагат уменията необходими за успешна реализация в света на бизнеса и управлението на човешките ресурси.

прочети още
Организационна и социална психология

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават бакалавърска степен по психология или сходни специалности, включващи базисни познания в областта на психологията и по-специално социална психология, организационна психология, трудова психология, статистически методи, експериментални изследвания.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

По преценка на приемната комисия кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителен модул.