Дизайн на електронни издания и уеб сайтове

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към теоретичното и практическото обучение на дизайнери в две относително нови и развиващи се области на обществена активност - електронните издания и уеб сайтовете. Учебното съдържание и структурата на програмата осигуряват: задълбочено познаване на: методиката на дизайн проектирането, компютърните езици, използвани в уеб пространството, подготовка за създаване на високо професионални, бързо зареждащи се електронни и уеб страници, отговарящи на изискванията на потребителя, с прибавяне на двумерни и тримерни графики, анимации, видео клипове, звук и интерактивност. Обърнато е внимание и на специализираното хуманитарно образование, като семантиката и семиотиката в изобразителните изкуства и комуникациите, концептуалния дизайн и изкуството на ХХ век.

прочети още
Дизайн на електронни издания и уеб сайтове

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

Програмата предлага подготвителен модул за студенти от програми, различни от професионално направление 8.2. Изобразителни изкуства