Управление на проекти по информационни технологии

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага подготовка по управление на проекти в областта на информационните технологии. Подбраните курсове съответстват на най-добрите образци в университетското образование. Застъпени са различни аспекти на управлението на проекти като правна регулация, финансиране, човешки ресурси, комуникации и др. Включени са лицензирани курсове на Software Engineering Institute към университета Carnegie-Mellon, които разглеждат софтуерните процеси на персонално и екипно ниво. Поставен е акцент на развитие на базите от данни и информационните системи, data mining, datawarehousing. Към всеки аудиторен курс има проект. Третият семестър включва практически стаж. Сред преподавателския екип са: проф. д-р Аврам Ескенази, доц. д-р Нели Манева, проф. Димитър Христозов, проф. Нели Огнянова, проф. Иван Попчев, д.н., проф. Евгения Стоименова, д.н., доц. д-р Мария Видолова, проф. Снежана Илиева, д.н., д-р Владимир Алексиев, проф. Виджей Канабар (Университет на Бостън, САЩ), Валентина Иванова (сертифициран инструктор на Software Engineering Institute към университета Carnegie-Mellon) и др.

Студентите, които изберат да учат лицензираните курсове на Software Engineering Institute към университета Carnegie-Mellon дължат допълнително 20% към стандартната семестриалната такса, които се превеждат към SEI/CMU. Студентите, покрили критериите на SEI/CMU, получават документ за успешно завършен курс от SEI/CMU.

МП "Управление на проекти по информационни технологии" е съвместна програма между НБУ и Института по математика и информатика при БАН.

прочети още
Управление на проекти по информационни технологии

Прием:

Програмата е предназначена за специалисти с висше образование в областите информатиката, информационните и комуникационни технологии и техника.

Кандидати с висше образование по друго професионално направление, но работили минимум 2 години в областта на информационните технологии, могат да бъдат обучавани в програмата.