Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи

Кратко представяне на програмата:

Програмата е предназначена да подготви експерти по Връзки с обществеността и комуникации, които да притежават както теоретичната подготовка, така и да познават спецификата на комуникациите в социалните медии и мрежи. Завършилите програмата притежават необходимите умения да управляват самостоятелни информационни кампании в социалните медии и мрежи, свързани с постигането на стратегическите цели на маркетинга и бизнеса.

прочети още
Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи

Прием:

Кандидатстване с приемно интервю - юли и септември 2014 година.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен. Кандидатите трябва да притежават базисни познания т.е. да е завършил бакалавърска степен в една от областите: масови комуникации, маркетинг, мениджмънт, политология, публична администрация, реклама или визуални изкуства. За кандидати с бакалавърска степен извън изброените области приемната комисия предлага списък от подготвителни курсове, които компенсират липсващите базисни познания за продължаване в магистърската степен.

Приемът включва мотивационно есе, интервю и представяне на портфолио с документирани професионални изяви на кандидата (възможно е и в области извън масовите комуникации).

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" от същото професионално направление.