Международни бизнес комуникации (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата се предлага на английски език и има за цел да отговори на нарастващата нужда от специалисти в сферата на международните комуникации, обучението на които се нуждае както от сериозна теоретична подготовка, така и от практически умения, насочени от една страна към управляването на самостоятелни информационни структури, а от друга - свързани с медиите, маркетинга, бизнеса, политиката, неправителствените организации.

Философията на програмата е съобразена, от една страна, с философията на Нов български университет, а от друга страна с наложилите се вече стандарти за обучение и образование в сферата на международните комуникации. Основният акцент на програмата е върху подготвянето на специалисти със знания и опит за работа в международен контекст. Значението на междукулутрните комуникации нараства с бързи темпове, следвайки процесите на глобализация. Организациите - частни и държавни - имат нужда от подготвени експерти, които умеят да планират, реализират и оценяват комуникационни кампании, насочени към различни културни групи и общности.

Важен елемент от учебния процес е студентската мобилност по програма Еразъм. За втория или третия семестър на обучение на студентите в МП Международни бизнес комуникации ще се препоръча да кандидатстват за студентски обмен в партньорски университети.

прочети още
Международни бизнес комуникации (на английски език)

Прием:

Изискванията към кандидатите са:

Бакалавърска степен по обществени комуникации или свързана област.

Млади професионалисти със съответен трудов опит (Junior professionals with substantial relevant work experience, EVC's)

Владеене на английски език (Ielts 6.5 или друг равностоен сертификат)