Музикален театър и танц

Кратко представяне на програмата:

Обучението по музика в Нов български университет има 21 годишна история и се осъществява с голям брой видни творци в музикалната област. Обучението е индивидуално. Студентът бива стимулиран да търси своята творческа идентичност чрез активност и професионално присъствие на различни сцени - опери, концертни зали, телевизии, радиа. НБУ дава възможност за обучение по тясна интердисциплинарна специализация според изискванията на социалната практика, предлага обучение по професионални интереси.

Програмата предлага специализирано обучение в областите: оперна режисура, съвременна хореография, българска народна хореография и съвременен музикален театър.

прочети още
Музикален театър и танц

Прием:

В програмата се приемат професионални бакалаври, бакалаври и магистри по музикални и танцови изкуства.

Кандидат-студенти, завършили предходното си образование в областта на музикалните изкуства се обучават 3 семестъра, а когато са завършили в друга област - минимум 4 семестъра, като първият е подготвителен.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.