Електронен каталог

Магистърски програми

Филология
Дизайн на книгата и текста
Лингводидактика
    Специализация: Базов учител по чужд език
    Специализация: Учител по чужд език на възрастни
    Специализация: Учител по чужд език на деца
    Специализация: Учител по чужд език на специалисти
Литература, книгоиздаване, медии
Писмен и устен превод
Творческо писане
    Специализация: Творческо писане
История и археология
Археологически изследвания
    Специализация: Антична археология
    Специализация: Праистория
    Специализация: Средновековна археология
Древният Египет в Класическата епоха
    Специализация: Египтология
История, политика и религия
    Специализация: Епохи на преход
    Специализация: Публични и социални политики - история и съвременни проблеми
    Специализация: Религията в историята
Средиземноморският свят: Елада, Рим и Древният Близък изток
Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)
Философия
Език и публичност. Философски и социологически подходи
    Специализация: Социологически анализи на публичната употреба на езика
    Специализация: Философски аспекти на публичната употреба на езика
Съвременни културни политики
Философия на киното
Социология, антропология и науки за културата
Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)
Българската култура между глобализма и националната идентичност
Културна и социална антропология
Социална интеграция и управление на кризи
Цивилизациите на Евразия
Психология
Клинична психология - психоаналитична перспектива
Когнитивна наука (на английски език)
Организационна и социална психология
Психология на развитието
Политически науки
Дипломация и международни отношения
Европейско управление
Международни отношения и публично управление (на френски език)
Политически мениджмънт и публични политики
Стратегическо лидерство (на английски език)
Социални дейности
Артистични психо-социални практики и психодрама
Социална работа
    Специализация: Семейна социална работа (консултиране)
    Специализация: Социална работа с клинични случаи
Обществени комуникации и информационни науки
Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи
    Специализация: Връзки с обществеността
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)
Международни бизнес комуникации (на английски език)
Право
Право
Администрация и управление
Бизнес администрация
    Специализация: Мениджмънт и лидерство
    Специализация: Управление на маркетинга
    Специализация: Управление на човешките ресурси
Бизнес комуникации
Европейски политики за развитието на транспорта
Екологичен мениджмънт
    Специализация: Екологичен мениджмънт
Лидерство и публичен мениджмънт
Мениджмънт за организационно съвършенство
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО
Управление на агробизнеса и развитие на селските райони
Управление на културните институции (Артмениджмънт)
Управление на проекти по фондове и програми на ЕС
Устойчиво управление и развитие на енергийния сектор
Икономика
Банков мениджмънт
Банков мениджмънт ДО
Международен бизнес
Реклама и бранд мениджмънт
    Специализация: Бранд мениджмънт
    Специализация: Реклама и стилове на живот
Счетоводство и одитинг
    Специализация: Одитинг
    Специализация: Счетоводство
Финанси
    Специализация: Корпоративни финанси
    Специализация: Финансови пазари
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане
    Специализация: Застраховане
    Специализация: Финансово-счетоводен мениджмънт
Туризъм
Културен туризъм
Международен алтернативен туризъм
    Специализация: Алтернативен туризъм
Управление на луксозното хотелиерство
Управление на туризма (на български и чужд език)
Науки за земята
Екологични експертизи и контрол
Информатика и компютърни науки
Вградени компютри (на английски език)
Мултимедия и компютърна анимация
    Специализация: компютърни технологии
Приложна статистика
Софтуерни технологии в Интернет
    Специализация: Моделиране и анализ
    Специализация: Проектиране и разработване
Управление на проекти по информационни технологии
Комуникационна и компютърна техника
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
    Специализация: Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
Телекомуникации
    Специализация: Мобилни комуникации и цифрови медии
    Специализация: Реализация на проекти в телекомуникациите
    Специализация: Регулиране и технологично управление в телекомуникациите
    Специализация: Цифрови телекомуникационни мрежи
Архитектура, строителство и геодезия
Архитектура
    Специализация: Архитектура на сгради и комплекси
    Специализация: Архитектурно и урбанистично наследство
    Специализация: Урбанизация, териториално и ландшафтно планиране
Жилищна политика и управление на недвижимите имоти
Обществено здраве
Експресивна терапия при лица с комуникативни нарушения
Информационни системи в здравеопазването
Регламенти и стандарти в медицината
Рехабилитация при езикова и речева патология
Теория на изкуствата
Сравнително изкуствознание
Тракия и културата на Древния свят
Изобразително изкуство
Дизайн на електронни издания и уеб сайтове
    Специализация: Дизайн
Живопис
Изкуството от стъкло и керамика в архитектурата
Илюстриране и графични технологии
Мода и бизнес стратегии
Плакат и комуникативен дизайн
Пространствен дизайн
    Специализация: Пространствен дизайн
Сценичен дизайн и медии
Музикално и танцово изкуство
Музикален театър и танц
    Специализация: Оперна режисура
    Специализация: Хореография на българския фолклорен танц
    Специализация: Хореография на модерния танц
Музикално изпълнителство (на английски език)
Музикално изпълнителство (на български език)
Танцово изкуство
    Специализация: Хореография на българския фолклорен танц
    Специализация: Хореография на модерния танц
Тонрежисура
Театрално и филмово изкуство
Анимационна режисура
Графично и пространствено проектиране
    Специализация: Графичен дизайн
    Специализация: Семантика на графичния дизайн
Рекламен мениджмънт и визуален брандинг
    Специализация: Комуникационен и бранд мениджмънт
    Специализация: Мениджмънт на творческия процес в рекламата
Театрално изкуство и общество
    Специализация: Актьорско майсторство
    Специализация: Драматургия и критическо писане
    Специализация: Режисура и управление
Филмово и телевизионно изкуство
    Специализация: Кинодраматургия
    Специализация: Филмов и телевизионен дизайн и костюмография
    Специализация: Филмова и телевизионна режисура
    Специализация: Филмово и телевизионно операторство
    Специализация: Филмово и телевизионно продуцентство
Фотографско изкуство
Национална сигурност
Киберсигурност
Национална и международна сигурност
    Специализация: Вътрешна сигурност
    Специализация: Дипломация и сигурност
    Специализация: Международна сигурност
Противодействие на престъпността и тероризма
    Специализация: Мениджмънт на противодействието на престъпността и тероризма
    Специализация: Психология на криминалното поведение