Електронен каталог

Магистърски програми

А
Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)
Анимационна режисура
Артистични психо-социални практики и психодрама
Археологически изследвания
    Специализация: Антична археология
    Специализация: Праистория
    Специализация: Средновековна археология
Архитектура
    Специализация: Архитектура на сгради и комплекси
    Специализация: Архитектурно и урбанистично наследство
    Специализация: Урбанизация, териториално и ландшафтно планиране
Б
Банков мениджмънт
Банков мениджмънт ДО
Бизнес администрация
    Специализация: Мениджмънт и лидерство
    Специализация: Управление на маркетинга
    Специализация: Управление на човешките ресурси
Бизнес комуникации
Българската култура между глобализма и националната идентичност
В
Вградени компютри (на английски език)
Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи
    Специализация: Връзки с обществеността
Г
Графично и пространствено проектиране
    Специализация: Графичен дизайн
    Специализация: Семантика на графичния дизайн
Д
Дизайн на електронни издания и уеб сайтове
    Специализация: Дизайн
Дизайн на книгата и текста
Дипломация и международни отношения
Древният Египет в Класическата епоха
    Специализация: Египтология
Е
Европейски политики за развитието на транспорта
Европейско управление
Език и публичност. Философски и социологически подходи
    Специализация: Социологически анализи на публичната употреба на езика
    Специализация: Философски аспекти на публичната употреба на езика
Екологичен мениджмънт
    Специализация: Екологичен мениджмънт
Екологични експертизи и контрол
Експресивна терапия при лица с комуникативни нарушения
Ж
Живопис
Жилищна политика и управление на недвижимите имоти
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)
И
Изкуството от стъкло и керамика в архитектурата
Илюстриране и графични технологии
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
    Специализация: Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
Информационни системи в здравеопазването
История, политика и религия
    Специализация: Епохи на преход
    Специализация: Публични и социални политики - история и съвременни проблеми
    Специализация: Религията в историята
К
Киберсигурност
Клинична психология - психоаналитична перспектива
Когнитивна наука (на английски език)
Културен туризъм
Културна и социална антропология
Л
Лидерство и публичен мениджмънт
Лингводидактика
    Специализация: Базов учител по чужд език
    Специализация: Учител по чужд език на възрастни
    Специализация: Учител по чужд език на деца
    Специализация: Учител по чужд език на специалисти
Литература, книгоиздаване, медии
М
Международен алтернативен туризъм
    Специализация: Алтернативен туризъм
Международен бизнес
Международни бизнес комуникации (на английски език)
Международни отношения и публично управление (на френски език)
Мениджмънт за организационно съвършенство
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО
Мода и бизнес стратегии
Музикален театър и танц
    Специализация: Оперна режисура
    Специализация: Хореография на българския фолклорен танц
    Специализация: Хореография на модерния танц
Музикално изпълнителство (на английски език)
Музикално изпълнителство (на български език)
Мултимедия и компютърна анимация
    Специализация: компютърни технологии
Н
Национална и международна сигурност
    Специализация: Вътрешна сигурност
    Специализация: Дипломация и сигурност
    Специализация: Международна сигурност
О
Организационна и социална психология
П
Писмен и устен превод
Плакат и комуникативен дизайн
Политически мениджмънт и публични политики
Право
Приложна статистика
Пространствен дизайн
    Специализация: Пространствен дизайн
Противодействие на престъпността и тероризма
    Специализация: Мениджмънт на противодействието на престъпността и тероризма
    Специализация: Психология на криминалното поведение
Психология на развитието
Р
Регламенти и стандарти в медицината
Реклама и бранд мениджмънт
    Специализация: Бранд мениджмънт
    Специализация: Реклама и стилове на живот
Рекламен мениджмънт и визуален брандинг
    Специализация: Комуникационен и бранд мениджмънт
    Специализация: Мениджмънт на творческия процес в рекламата
Рехабилитация при езикова и речева патология
С
Софтуерни технологии в Интернет
    Специализация: Моделиране и анализ
    Специализация: Проектиране и разработване
Социална интеграция и управление на кризи
Социална работа
    Специализация: Семейна социална работа (консултиране)
    Специализация: Социална работа с клинични случаи
Сравнително изкуствознание
Средиземноморският свят: Елада, Рим и Древният Близък изток
Стратегическо лидерство (на английски език)
Сценичен дизайн и медии
Счетоводство и одитинг
    Специализация: Одитинг
    Специализация: Счетоводство
Съвременни културни политики
Т
Танцово изкуство
    Специализация: Хореография на българския фолклорен танц
    Специализация: Хореография на модерния танц
Творческо писане
    Специализация: Творческо писане
Театрално изкуство и общество
    Специализация: Актьорско майсторство
    Специализация: Драматургия и критическо писане
    Специализация: Режисура и управление
Телекомуникации
    Специализация: Мобилни комуникации и цифрови медии
    Специализация: Реализация на проекти в телекомуникациите
    Специализация: Регулиране и технологично управление в телекомуникациите
    Специализация: Цифрови телекомуникационни мрежи
Тонрежисура
Тракия и културата на Древния свят
У
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО
Управление на агробизнеса и развитие на селските райони
Управление на културните институции (Артмениджмънт)
Управление на луксозното хотелиерство
Управление на проекти по информационни технологии
Управление на проекти по фондове и програми на ЕС
Управление на туризма (на български и чужд език)
Устойчиво управление и развитие на енергийния сектор
Ф
Филмово и телевизионно изкуство
    Специализация: Кинодраматургия
    Специализация: Филмов и телевизионен дизайн и костюмография
    Специализация: Филмова и телевизионна режисура
    Специализация: Филмово и телевизионно операторство
    Специализация: Филмово и телевизионно продуцентство
Философия на киното
Финанси
    Специализация: Корпоративни финанси
    Специализация: Финансови пазари
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане
    Специализация: Застраховане
    Специализация: Финансово-счетоводен мениджмънт
Фотографско изкуство
Ц
Цивилизациите на Евразия
Ю
Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)