Електронен каталог

Майнър програми

 

 От 2020-2021 г. за випуск на майнър-програмите се приема годината на записването им. Тези майнър-програми се отнасят за студентите във всички бакалавърски програми от випуските: 2018-2019 и 2019-2020 г., както и за студентите в МП „Право „ и „Архитектура“ от випуските 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 г.

 

Англицистика
Англицистика (Английски език, култура и литература)
Приложен английски език
Театър на английски език
Антропология
Антропология
Етнология на България
Етнология на България (на английски език)
Археология
Археология
Бизнес администрация
Туризъм
Туризъм - ДО
Управление на бизнеса и предприемачество
Управление на бизнеса и предприемачество ДО
Дизайн
Интериорен дизайн
Мода
Здравеопазване и социална работа
Дигитална хуманитаристика (на английски език)
Логопедия
Социална работа
Изкуствознание и история на културата
Изкуствознание и артмениджмънт
Музеология
Изящни изкуства
Графика и илюстрация
Живопис и стенопис
Керамика, стъкло и порцелан
Плакат и рекламен дизайн
Сценичен дизайн
Икономика
Маркетинг
Маркетинг - ДО
Счетоводство и одит
Счетоводство и одит ДО
Финанси
Финанси - ДО
Информатика
Информатика
Мултимедия и компютърна графика
История
История
Кино, реклама и шоубизнес
Анимационно кино
Графичен дизайн
Кино и телевизия
Реклама
Фотография
Когнитивна наука и психология
Психология
Медии и комуникация
Връзки с обществеността
Журналистика
Музика
Български фолклор - музика и танц
Музика
Музикален Ди Джей (DJ) и Видео Джей-инг (VJ)
Национална и международна сигурност
Гражданска и корпоративна сигурност
Нова българистика
Българистика (Български език, култура и литература)
Русистика (Руски език, култура и литература)
Политически науки
Международна политика (на френски език)
Политиката и обществото (на английски език)
Политически науки
Природни науки
Биология - обща и приложна
Екология и опазване на околната среда
Екология и опазване на околната среда - ДО
Публична администрация
Администрация и управление
Романистика и германистика
Германистика (Немски език, култура и литература)
Испанистика (Испански език, култура и литература)
Италианистика (Италиански език, култура и литература)
Приложен испански език
Приложен италиански език
Приложен немски език
Приложен френски език
Романистика (Френски език, култура и литература)
Средиземноморски и Източни изследвания
Антична култура и литература
Арабистика (Арабски език, култура и литература)
Египтология (Египетски език, култура и литература)
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)
Театър
Театър - актьорско изкуство
Театър - учене в трупа
Театър на английски език
Телекомуникации
Инженеринг на цифрови услуги (на английски език)
Философия и социология
Социология
Философия