Електронен каталог

Майнър програми

 

 От 2020-2021 г. за випуск на майнър-програмите се приема годината на записването им. Тези майнър-програми се отнасят за студентите във всички бакалавърски програми от випуските: 2018-2019 и 2019-2020 г., както и за студентите в МП „Право „ и „Архитектура“ от випуските 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 г.

 

А
Администрация и управление
Англицистика (Английски език, култура и литература)
Анимационно кино
Антична култура и литература
Антропология
Арабистика (Арабски език, култура и литература)
Археология
Б
Биология - обща и приложна
Българистика (Български език, култура и литература)
Български фолклор - музика и танц
В
Връзки с обществеността
Г
Германистика (Немски език, култура и литература)
Гражданска и корпоративна сигурност
Графика и илюстрация
Графичен дизайн
Д
Дигитална хуманитаристика (на английски език)
Е
Египтология (Египетски език, култура и литература)
Екология и опазване на околната среда
Екология и опазване на околната среда - ДО
Етнология на България
Етнология на България (на английски език)
Ж
Живопис и стенопис
Журналистика
И
Изкуствознание и артмениджмънт
Инженеринг на цифрови услуги (на английски език)
Интериорен дизайн
Информатика
Испанистика (Испански език, култура и литература)
История
Италианистика (Италиански език, култура и литература)
К
Керамика, стъкло и порцелан
Кино и телевизия
Л
Логопедия
М
Маркетинг
Маркетинг - ДО
Международна политика (на френски език)
Мода
Музеология
Музика
Музикален Ди Джей (DJ) и Видео Джей-инг (VJ)
Мултимедия и компютърна графика
Н
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)
П
Плакат и рекламен дизайн
Политиката и обществото (на английски език)
Политически науки
Приложен английски език
Приложен испански език
Приложен италиански език
Приложен немски език
Приложен френски език
Психология
Р
Реклама
Романистика (Френски език, култура и литература)
Русистика (Руски език, култура и литература)
С
Социална работа
Социология
Сценичен дизайн
Счетоводство и одит
Счетоводство и одит ДО
Т
Театър - актьорско изкуство
Театър - учене в трупа
Театър на английски език
Туризъм
Туризъм - ДО
У
Управление на бизнеса и предприемачество
Управление на бизнеса и предприемачество ДО
Ф
Философия
Финанси
Финанси - ДО
Фотография