HACB697 Семинар: Отвъд учебника: математика и изкуство

Анотация:

Музеология

Преподавател(и):

доц. Тони Чехларова  д-р
доц. Петя Асенова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: