HACB695 Неформално образование и нови медии

Анотация:

Музеология

Преподавател(и):

 Пламен Павлов  д-р
проф. Руси Маринов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: