HACB694 Музеи и хора със специални нужди

Анотация:

Музеология

Преподавател(и):

проф. Виолета Боянова  д-р
 Магдалена Димитрова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: