GERB910 Проект "Педагогическа практика"

Анотация:

Приложен немски език

Преподавател(и):

преп. Владимира Петрова-Тинкова  
доц. Елена Савова  д-р
преп. Камелия Джурелова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: