GERB805 Проект "Превод на художествен текст"

Анотация:

Приложен немски език

Преподавател(и):

преп. Анета Чучкова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: