GERB804 Самостоятелна работа "Институции, документи и терминология на ЕС"

Анотация:

• Курсът е предназначен за студентите, които проявяват интерес към превода и има за цел да ги запознае с основните задачи и цели на институциите в ЕС, както и с най- важните документи.

прочети още
Приложен немски език

Преподавател(и):

преп. Владимира Петрова-Тинкова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• структурата, целите и начините на функциониране на най-големите институции в ЕС;

• наименованията на тези организации на български, немски и втори чужд език.

2) могат:

• да работят при превод със структурата и функционирането на тези организации;

• да си изградят собствена терминологична банка


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

1. институции

2 .документи

3. терминологиа

Литература по темите:

1. http://bg.wikipedia.org

4.http://www.evropa.bg/bg/del/

5.http://europa.eu/

6. http://europa.eu/index_bg.htm

7.http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_bg.htm.

8.http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_de.htm

9.http://ec.europa.eu/publications/booklets/index_de.htm

10.http://ec.europa.eu/publications/booklets/index_bg.htm

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 %