BUBB809D Самостоятелна работа: Еврестични методи и управленски решения

Анотация:

Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Кристиян Хаджиев  д-р
гл. ас. Виктор Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: