POLF806 Миграции на Балканите и Черноморския регион (на френски език)

Анотация:

Международна политика (на френски език)

Преподавател(и):

проф. Анна Кръстева  д-р
ас. Илдико Отова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: