PHOB806 Фотография и журналистика - ІІ част

Анотация:

Задачата на курса е да създаде и развие умения у студентите за употреба на изразните средства на фографията при събиране на информация.

Студентите да сенаучат да създават основните жанрови категории на фотожурналистиката: репортаж в снимки, сюжетен портрет, репортажен портрет, събиране на факти чрез сников материал за нуждите на журналистическо разследвене

Студентите да усвоят, разбират, приагат и анализират фотографските изразни средсва в медиите.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

 Цветан Томчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти получават знания за:

- Принципите на функционална употреба на фотографското изображение за саъздаване на масова комуникация. Прилагане на фотографския език в печатните и електронните средства на осведомяване чрез проявленията на журналистическата теория и свързаните с нея модели на общуване и социално поведение.

- Нивото на съвременната българска фотожурналистика, разитието на последните тенденции във формирането на пазарните условия при търсене на работа

- Най-последните тендеции в развитието и прилагането на фотографията в печатните и електронните средства за осведомяване и разпостранение на новини.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- в областта на фотографията

- интереси в областта на журналистикатаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Работа с источници – оценка и проверка на истинноста на предварителната информация

Работа по време на събитие – поведение и заемане на подходяща позиция

Репортаж – основна снимка от събитието

Различни гледни точки, ракурс, кадриране.

Сюжетен портрет

Спортна фотография.

Снимки от светско събитие и модно ревю.

Снимки по време на конфликт.

Работа със заснетия материал – обработка във Фотошоп, отсечка на кадъра за по-голяма изразност.

Какво е билдредактор?

Текст под снимка.

Организация на личен фотоархив.

Литература по темите:

1.Архитектура на вестника

1982 “Наука и изкуство”

Димитър Георгиев

Следните глави

” Семиотизация на графичната архитектура” стр 23

“Индустрията навлиза в печата – печатът става индустрия” стр 64

“Двуликото проявление на формализма” стр160

“Читателят иска да бъде очевидец” стр 279

“Снимката: илюстрация, информация, проблем” стр 281

“Текст, кадриране и формат на снимка” 278 стр

“Снимка и страница” 293 стр

“Фотомонтажът” 313 стр

“Секретариатът и фотожурналистът” 323 стр

2. Граматика на журналистиката – избрани четива за световния опит в журналистиката

1996 СУ “Св. Климемент Охридски”

съставител Тодор Абазов

3. Как се пишат новини – наръчник за журналисти от печата

2003 “Слънце”

Уолтър Фокс

4. Борислав Стефатов. Спортната фотография

списание Digital Photo-Video magazine 2008 бр. 1 стр. 23

5.Тайните на фотографията: На път

2006 “Егмонт България”

Робърт Капуто

Средства за оценяване:

анализ