PHOB801 Приложни аспекти на майсторската фотография - ІІ част

Анотация:

Курсът решава различни казуси, свързани с начин на снимаме, специфични задания, приложение на снимачна техника, осветление, аксесоари. Всяка една задача се изпълнява според конкретно и точно задание, дадено от преподавателя. Сравнява се получения резултат със заданието и се анализират разликите и неточностите при изпълнението. Обратна връзка за подобрение на изпълнението.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

гл. ас. Енчо Найденов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършването на курса студентите ще отработили многократно стандартния процес при реализацията на фотографската задача по специфично задание. Предварително ще могат да оценят трудностите и евентуалните проблеми. Ще правят финална оценка на свършената работа
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да знаят повечето фотографски понятия и термини, да имат практически опит във фотографията (извън и в студио и работа с осветление). Да са завършили успешно други фотографски курсове.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Различни задачи, определени от конкретните интереси на студентите.

Литература по темите:

При реализация на кадрите и за референции към задачите се използват снимки на водещи фотографи, рекламни кампании или сток фотография, различни в зависимост от преференциите и интересите на самите студенти. Помощният материал се определя конкретно, в зависимост от поставена задача и желанията на студентите.

Средства за оценяване:

Представяне на готови реализирани задачи по зададените теми