CASB834 Самостоятелна работа "Специални ефекти и техники в студийната работа"

Анотация:

Курсът цели да развие у студентите творческа мисъл, собствен стил, комбинативност, абстрактно мислене и съвременна фотографска естетика, запознавайки студентите със световни образци на специални ефекти и снимачни техники.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

гл. ас. Енчо Найденов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Умело използване на специални ефекти в самостоятелните работи.
Предварителни изисквания:
Фотографски умения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Разработка на проект на тема себеизразяване. Студентът сам избира насоката на темата, оформя материала с челна страница, съдържание, въведение, изложение на темата с текст и 12 самостоятелно изпълнени фотографии и заключение.

Средства за оценяване:

Анализиране на самостоятелната разработка. Представяне на изпълнението на съответните етапи до края на всеки месец.