ADVB921 Проект: Академия за онлайн реклама

Анотация:

Академията за онлайн реклама представя основни принципи и тенденции в съвременната онлайн реклама. Лекторите - водещи експерти от практиката, запознават студентите на НБУ и външните гости с редица казуси от практиката.Освен обмяна на полезни знания и опит, по време на Академията се провеждат практически уоркшопи, а всеки от участниците може да кандидатства за стаж в дигитална агенция.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р
доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

студентите ще зная най-новите тенденции в онлайн рекламата
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

събитието се провежда в 2 дни, със сътрудничество с InteractiveShare - една от водещите дигитални агенции в България.

Студентите работят по конкретни казуси от практиката

Литература по темите:

всички книги за онлайн комуникация

Средства за оценяване:

присъствие и защита на проект