ADVB814 Проект: Рекламна кампания на външни пазари

Анотация:

Изследователският проект «Реклама на външни пазари» анализира конкретни рекламодатели, които рекламират на повече от един национален пазар.

Целта на изследователския проект е да се анализира начина, по който чуждестранните рекламодатели реализират своите кампании на българския пазар. За целта е необходимо да направите следното:

1. Изберете чуждестранен рекламодател, който рекламира на българския пазар. Намерете част от неговите реклами на чуждестранни пазари (за целта може да проследите рекламните активности в някои от пан-европейските телевизии с разпространение в България)

2. Опитайте да анализирате приликите и разликите в кампаниите на вътрешните и външните пазари

3. Отговорете на въпроса дали чуждестранните рекламодатели на българския пазар адаптират своите послания и рекламни елементи към спецификата на българската културна среда

4. Дали изборът на целева аудитория на чуждестранните рекламодатели е правилен

5. Направете препоръка за по-добро адаптиране на кампанията към спецификата на българския пазар.

По Ваше желание може да анализирате български рекламодател с активности на външни пазари (за целта може да проследите рекламните активности в някои от пан-европейските телевизии с разпространение в България), като отговорите на посочените по-горе въпроси.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

• конкретни проблеми при планирането на кампания на външни пазари

2) могат

• да анализират успешно средата на външните пазари и на тази база да подберат правилните канали и средства за реализиране на рекламна кампания на тях.


Предварителни изисквания:
Общи познания в областта на рекламата.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

-

Литература по темите:

• Международен маркетинг, Верн Терпстра, Рави Сатари

• Рекламни комуникации в международния бизнес

• Краят на рекламата каквато я познаваме, Серджо Зийман

• Краят на маркетинга какъвто го познаваме, Серджо Зийман

• Бъзззз маркетинг, Марк Хюз

• Увод в мениджмънта на рекламата, Камен Каменов

• Медияпланиране на рекламната кампания, Христо Катранджиев

• Маркетингови изследвания, Симеон Желев

• 9.99, Фредерик Бегбеде

• 22 неоспорими закона на рекламата, Майкъл Нюман

• Десетте смъртни гряха на маркетинга: симптоми и решения, Филип Котлър

• Маркетинг съвети от А до Я, Филип Котлър

• Изповедите на един рекламист, Дейвид Огилви

• Научната реклама, Клод Хопкинс

• Реализмът в рекламата, Росър Рийвс

• Интернет рекламата. Мисията – възможна, Жюстин Томс

• International Marketing, Philip R. Cateora

• Advertising and Intergrated Brand Promotion, O'Guinn, Allen, Semenik

• Marketing communications - engagement, strategies and practice, Chris Fill

Средства за оценяване:

Курсов проект

Дискусия