ADVB815 Проект: Рекламен блог

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с възможностите на рекламния блог, като ефективен маркетингов инструмент. Рекламният блог позволява да се надградят стандарните инструменти като фирмена интернет страница, доколкото залага на по-свободна форма на изразяване, позволява поддържане на голяма актуалност и ангажиране на потребителите.

Дисциплината има за цел да осигури на студентите възможност да овладеят необходимите умения за създаване, анализ и поддържане на рекламен блог.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

• Спецификите на рекламния блог

• Възможностите на рекламния блог за постигане на за ефективност и ефикасност на комуникацията

• Специфичните резултати, които се постигат чрез интерактивната реклама

2) могат

• Да създават концепция и развиват рекламен блог

• Да анализират и да дават препоръки за подобряване на конкретен рекламен блог


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Самостоятелна работа на студентите

Литература по темите:

• Strategies and tools for corporate blogging, John Cass

• Създаване на корпоративна репутация: Идентичност, имидж и представяне, Греъм Доулинг

• Успешен онлайн маркетинг (с 65 примера от практиката), Жюстин Томс и Денислав Георгиев

o Публикации на тема онлайн комуникация на страници на български блогъри – www.vasvalch.com, www.biservalov.net, www.borisloukanov.com и други

o страници на рекламни агенции (секция “portfolio”, “case studies”, “ кампании” - http://www.ddb.com/ddbsofia, www.ilyan.com, http://www.noblegraphics.eu/ и други

o рекламни блогове и интернет страници на компании, провеждащи онлайн рекламна комуникация

o други ресурси, базирани на информация от независими изследвания в областта на онлайн рекламнaта комуникация

Средства за оценяване:

Самостоятелна работа, предадена на края на курса.