CASB829 Проекти "Рекламен пространствен дизайн"

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

• Курса има за цел да провокира въображение и да възпита професионално интерпретиране на различни форми, материали и елементи в рекламни и “арт” функциониращи форми както комплексни проекти – външни и вътрешни изложбени и други мероприятия, така и индивидуални арт съоръжения, функциониращи в локални и макро среди. Идеологията на курса се базира на основните понятия от приложната графика, графичния дизайн и пространственото оформление. Компилацията от взаимовръзки между тези материи определя курса като изключително съвременен, същевременно творчески и функционален проблем, присъщ за развитието и общественото възпитание на младите и будни хора.

прочети още
Графичен дизайн

Преподавател(и):

 Мария Койчева  

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ :

Успешно завършилите курса студенти :

1) знаят :

• Как да извличат максималния творчески потенцял от всяка зададена тема – графично, пространствено и рекламно.

2) могат :

• Да реализират цялостни рекламни проекти – графични, пространствени и рекламни


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения:

• Да владеят 2 и 3Д компютърни програми.

• Да занят основните позиции от теорията и практиката на графичния дизайн.

• Да знаят основните принципи и характеристики на художественото пространствено оформлениеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Петров Г. А. Художествено-пространствено проектиране, НБУ ДО

2. Петров Г.А. Рекламен дизайн, НБУ ДО

3. Борисов Б. М. Промишлен дизайн. УНСС, София, 2001

4. Желева.Мартинс Д. Тектониката като теория на формата и формообразуването. Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, София, 2000

5. Паркър Р. С. Професионален дизайн в рекламата. Софтпрес, София, 1999

6. Roger C. Parker. Looking Good in Print. The Coriolis Group LLC, 14455N. Hayden Drive, Suite 220, Scottsdale, Arizona 85260 USA, 1999

7. Michael Leary, Daniel Hale & Andrew Devigal. Web Designer’s Guide to Typography Hayden Books. 20103rd street, Indiapolius, Indiana 46290

8. Graphic Design for the 21-st Century – 100 of the World’s Best Graphics Designers – Charjotte & Oeter Fiell – Taschen

9. Бурхолц. Оформителско учение

10. Кликс Р. Реализъм в рекламата

11. Клее. Художествено мислене

12. Кръстев Св. Международни панаири и изложби

13. Хазанов В. Изкуство на съвременните изложби