HACB693 Проект: участие в партньорство музей-училище (Музей на НБУ, галерия УниАРт, НИМ, Музейко, НВИМ, НХГ, Музей на София)

Анотация:

Музеология

Преподавател(и):

 Стефанка Кръстева  д-р
 Тодор Петев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: