HACB691 Семинар: PR на музеите (със самостоятелни проекти в НИМ, Музейко, НВИМ, НХГ, Музей на София, СХГ)

Анотация:

Музеология

Преподавател(и):

 Мадлен Янева  
 Тодор Петев  д-р
доц. Соня Алексиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: