HACB545 Семинар: "Произведение на изкуството - описателни практики"

Анотация:

Музеология

Преподавател(и):

доц. Борис Данаилов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: