APLB142 Самостоятелна работа: общности и култури

Анотация:

Етнология на България

Преподавател(и):

проф. Пламен Бочков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: