APLB778 Миграция от и към България

Анотация:

Етнология на България

Преподавател(и):

проф. Магдалена Елчинова  д-р
гл. ас. Росица Генчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: