GERB706 Самостоятелна работа "Превод на упътвания за потребителя"

Анотация:

Приложен немски език

Преподавател(и):

преп. Велка Харизанова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса: