GERB704 Проект "Превод на медийни текстове"

Анотация:

В рамките на курса студентите:

• прилагат уменията си за превод на различни видове медийни текстове (печатни, електронни, радио- и телевизионни предавания, филми);

• прилагат стратегии и техники за разрешаване на преводаческите проблеми, характерни за този вид текстове;

• анализират преводите и събират разнообразен тематичен материал;

• редактират своите преводи и ги оформят графично;

• съставят терминологична банка.

прочети още
Приложен немски език

Преподавател(и):

проф. Мария Грозева  д.н.
гл. ас. Анелия Ламбова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните особености на различните видове медийни текстове и тяхната езикова специфика;

2) могат:

• да анализират оригиналния текст, както и да вземат под внимание неговото предназначение;

• да превеждат различни по вид медийни текстове;

• да боравят със специализирана справочна литература;

• да съставят терминологична банка.
Предварителни изисквания:
• Добра подготовка по български език.

• Да умеят да правят анализ на текста и да са усвоили най-важните преводачески трансформацииФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

извънаудиторен курс

Литература по темите:

• Основна литература:

• Едно- и двуезични, синонимни, фразеологични и онлайн-речници

• www.wissen.de

• http://dict.leo.org

• www.yourdictionary.com

• www.lingvo.ru – Russisch-Deutsch; Deutsch-Russisch

• http://www.langenscheidt.de/fremdwoerter

• http://www.lexicool.com/

• http://www.dict.cc/

• http://debg.dict.cc/

• http://www.logosdictionary.org/pls/dictionary/new_dictionary.index_p

• http://dictionary.sensagent.com/

• http://dictionnaire-libre.fr/

• Печатни и електронни издания, радио и телевизионни предавания, игрални и документални филми.

• Допълнителна литература:

• Jager, Siegfried (2000): „Das ‚Fremde‘ und die Medien“. In: Medienimpulse. Beitrage zur Medienpadagogik. Heft Nr. 31. S. 17-28.

• Schmitz, Ulrich (2004): Sprache in modernen Medien. Einfuhrung in Tatsachen und Theorien, Themen und Thesen. Berlin: Erich-Schmidt-Verlag

• Weber, Stefan (2002): „Was hei?t „Medien konstruieren Wirklichkeit“?“ In: Medienimpulse. Beitrage zur Medienpadagogik. Heft Nr. 14. S. 11-16.