GERB700 Превод при делови преговори

Анотация:

Курсът има за цел запознаването на студентите с особеностите на превода при делови преговори и интервюта, както и овладяването на техниките на този вид превод и прилагането на преводаческо писмо.

прочети още
Приложен немски език

Преподавател(и):

проф. Мария Грозева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• основните техники на подготовка за превод в дадена област;

2) могат:

• да ползват успешно основните техники при консекутивен и двупосочен превод;


Предварителни изисквания:
• Владеене на немски език, минимум равнище В1 по ЕЕР

• добра речева култура на български езикФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Превод на текстове от следните области:

Икономика

Транспорт

Строителство

Екология

Машиностроене

Военно дело

Медицина

Социална политика

Енергетика

Култура

Образование

Литература по темите:

1. Интервюта, толкшоута и дискусионни предавания от ARD, ZDF, БНТ, БТВ

2. Подкастове на пресконференции

3. Материали от български и немскоезични ежедневници: “Сега”, “Дневник”; Die Zeit, Suddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Standard

4. www.dardio.de

5. www.dwelle.de

6. www.bnt.bg

7. www.zdf.de

8. www.bnr.bg

Средства за оценяване:

портфолио

участие в занятията