DIHB017 Проект "Уеб анимацията като инструмент за общуване" (Web Animation as a Communication Tool)

Анотация:

Преподавател(и):

проф. Борис Туджаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: