CLLB697 Проект "Дигитализиране на музеи - визуални умения" (Digitizing Museums - Visual Skills)

Анотация:

Преподавател(и):

доц. Майя Василева  д-р
проф. Петър Димитров  д.н.
гл. ас. Владимир Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: