DIHB015 Телеколаборативни умения чрез видеоконферентни връзки (Video Conferencing as a Tool - Telecollaborative Skills)

Анотация:

Преподавател(и):

 Павлин Дулев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: