CLLB790 Преките сведения - визуален инструмент за достъп до Античността (Direct Evidence - a Visual Tool to Access Ancient Times)

Анотация:

Преподавател(и):

проф. Петър Димитров  д.н.
гл. ас. Владимир Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: