PHOB702 Специални ефекти и снимачни техники - І част

Анотация:

• Курсът цели да развие у студентите творческа мисъл, собствен стил, комбинативност, абстрактно мислене и съвременна фотографска естетика, запознавайки студентите със световни образци на специални ефекти и снимачни техники.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

ас. Силвия Иванова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• механизма на създаване на специални ефекти и снимачни техники, световни образци, творческа мисъл

2) могат:

• да изявяват своята индивидуалност в практиката си при самостоятелното решаване на сложни творчески задачи в рекламната и приложна фотография


Предварителни изисквания:
студийна фотография

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Увод- специални трикове и снимачни ефекти в творческия процес

Избор на фотокамера. Възможности на камерата на оптична скамейка

Избор на снимачен обектив. Специални обективи. Перспектива и гледна точка

Филтри, представки, решетки и др. пред обектива

Избор на тип осветление. Постоянно светещи импулсни източници. Нисковолтни лампи

Осветителни тела, рефлектори, дифузьори, софтбоксове, чадъри и др

Спотове, точкови източници, оптични влакна

Светлинна палатка, фонове, декори, реквизит, снимачна маса

Многократна експозиция

Смесено осветление

Филтри, оптични представки, пчелна пита и др.пред източниците

Избор нa филми: черно-бели, цветни, специални. Ефекти. Обработка и прехвърляне на образа

Повишаване и понижаване на контраста. Сива гама

Ниска тонална гама-тьмна тоналност

Висока тонална гама-светла тоналност

Литература по темите:

RotoVision, Pro-Photo series, Pro-Lighting, Switzerland:

Special Effects Photography, David Daye

People Shots That Sell – How To Succeed in Stock Photography, Tracey Tannenbaum and Kate Stevens

Photographing people, Hicks, Schultz, Larg, Wood

Beauty Shots, Alex Larg and Jane Wood

Glamour Shots, Hicks and Schultz

Close-up Photography, Jonathan Hilton

Натюрморт, Хикс и Шульц

Creative Photography Workshop, Bruce Pinkard, Fountain Press Ltd 1999

Picturing Modernity, San Francisco Museum of Modern Art, 1998

A NEW HISTORY OF PHOTOGRAPHY, edited by Michael Frizot, Konemann Verlagsgesellschaft mbh, 1998;

Фотографията на 20. век, Музей “Лудвиг”-Кьолн, ICONS, Taschen GMBH 2001, “АЛИАНС-97” ООД, София, 2002

Изкуството днес, Буркхард Римшнайдер / Ута Грьозеник, ICONS, Taschen GMBH 2001, “Алианс 97” ООД, 2002

Цифровая фотография - справочник, Том Энг, A Doling Kindersley book 2002, АКТ Астрель, Москва, 2003

Поредиците за бележити фотографи:

Photofile, Tames and Hudson, London

Photo poche, Centre National de la Photographie, Paris

Icons, Taschen, Koln

55, Phaidon Press Limited, London

Уеб-адреси: www.agefotostock.com, www.alamy.com, www.australianpicturelibrary.com.au, www.beneluxpress.com, www.comstock.com, www.corbis.com/professional, www.gettyone.com, www.imagescl.co.uk, www.ipjnet.com, www.masterfile.com, www.photoalto.com и др.

Списания:Фо, Фото и видео, Фото око и др.

Средства за оценяване:

практическа задача и устен изпит