ADVB914 Проект: Имиджова рекламна кампания

Анотация:

Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Боян Кутевски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: