ADVB764 Проект: Планиране на медийна рекламна кампания

Анотация:

Курсът придава практическа насоченост на курса по медия планиране и възможност студентите да отработят някои от специфичните етапи на медия планирането на практика – разработването на стратегия за медиите, работа с тарифни справочници, избор на рекламоносители, съставянето на медийни планове и графици, на база реални медийни тарифи и данни за аудиториите им.

Целта на изследователския проект „Планиране на медийна рекламна кампания” е да развие практическите умения на студентите да работят с планирането на медийна реклама. Допълнителна цел на проекта е да се развие чувство на отговорност и ангажимент при боравенето с бюджети.

Детайлното задание за разработване на проекта се актуализира всеки семестър и предоставя на студентите.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

• Отделните етапи при планирането на рекламна кампания в медиите – целеполагане, медийна стратегия, тактически планове, контрол

• Практически умения за разработване на медия план

2) могат

• Да разработват стратегия за медиите

• Да съставят медия планове и графици

• Да закупуват рекламно време и място в медиите


Предварителни изисквания:
Общи познания в областта на маркетинга и в частност медийната реклама.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

-

Литература по темите:

• Медияпланиране на рекламната кампания, Христо Катранджиев

• Увод в мениджмънта на рекламата, Камен Каменов

• Маркетингови изследвания, Симеон Желев

• Advertising Media Planning, Jack Z. Sissors, Lincoln Bumba

• Essentials of media planning, A Marketing viewpoint, Arnold M. Barban, Steven M. Cristol, Frank J. Kopec

• Marketing Metrics: 50+ metrics every executive should master, Paul W. Farris, Neil T. Bendle, Phillip E. Pfeifer, David J. Reibstein

• Media Planning, A Practical Guide, Jim Surmanek

• Данни за медийните аудитории от общодостъпни източници на информация, като: в. Капитал, в. Дневник, приложение „Медии и рейтинги” на сп. Sign Cafe, сп. Мениджър и други, вкл. техни интернет ресурси

• Интернет ресурси:

o www.garb.bg

o www.audience.bg

o страници на медия агенции (секция „медийни тарифи и изследвания”) - www.argentabg.com, www.piero97.com и други

o интернет страници на медии

o други ресурси, базирани на информация от независими изследвания в областта на медийната реклама

Средства за оценяване:

Курсов проект

Дискусия