VACB715 Проект "Старниране (InDesigh)

Анотация:

Курсът не е лекционен, изисква се само практически изпълнен проект, който студентите да представят по време на изпита

прочети още
Графичен дизайн

Преподавател(и):

проф. Грета Дерменджиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите трябва да могат да извършват предпечат с помощта на програмата Adobe InDesign
Предварителни изисквания:
знания по InDesign

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

портфолио